امامزادگان ابريق در دو بقعه جداگانه به فاصله ده مترى در 40 کيلومترى شهر اهر و در روستاى ابريق واقع شده اند اهالى مي گويند اين امامزاده ها از نوادگان حضرت امام جعفر صادق (ع) هستند اولى به ابعاد 9در 10 متر متعلق به نوه پسرى امام ششم شيعيان جهان است و بقعه دوم به ابعاد 9در 5 متر متعلق به نوه دخترى آن حضرت است هر دو قبر در وسط بقعه ها بودند و فاقد ضريح هستند و نيز هيچ سنگ نبشته روى قبرها وجود نداشت ولى تعدادى سنگ قبر تميز با خط معمولى روى قبرها مشاهده گرديد.