در شهرک صائين قلعه ي ابهر بر روي يک سايت تاريخي احداث گرديده است .

محققين شرح الا نساب وي را به امام موسي کاظم (ع ) رسانيده اند. بناي امامزاده تماما از آجرهاي به ابعاد 21*21*5 سانتيمتر ساخته شده ، ورودي بنا مشرف بر يک هشتي است که عزض آن حدوده نصف عرض شبستان بوده و به طور قرينه احداث گرديده است.

درسقف مسطح هشتي ازتيروتخته استفاده شده است،با عنايت به قطرديوارهايش به نظر ميرسد که سقف آن قوسي بوده ودرطول زمان فروريخته است.پلان اين بنا با بقعه قيدار نبي واقع درخدابنده قابل مقايسه مي باشد.شبستان امامزاده داراي پلان مربع بوده که عرقچين گنبد به واسطه چهار گوشواره برروي جرزهاي چهارگانه استوار گرديده است.

سبک اين بنا ازنوع گنبدهاي دو پوششي زنگوله اي است وديوارها نقش حائرا دارند. در قسمت داخلي هيچ نوع تزئيناتي در ارتباط با معماري وجود ندارد وسطح بنا با اندود گچ پوشانيده شده است. ازنماي بيروني منتهي اليه گنبد يک رديف کاشي به رنگ آبي فيروزه اي به عنوان دليل کاشي کاري اجراء گرديده وتزئينات آن منحصر به چند کاشي مزبور است.

در داخل شبستان ضريح بسيار زيبايي بر روي مزار نهاده شده است. اين ضريح که از چوب چيت اشباع ساخته شده، به استناد کتيبه موجود از مصنوعات لاهيجان است که در کتيبه ( لاهجان ) قيد گرديده.

در منتهي اليه اين ضريح کتيبه زيبايي به خط ثلث خفي سوره مبارکه (يس) نوشته شده وسپس نقوش وطرحهاي گياهي واسليمي در سطوح ضريح حکاکي گرديده است.

در وسط ضلع شمالي ضريح ، کتيبه بسيار زيبايي به خط ثلث نوشته شده متن کتيبه با جمله ( اين صندوق مرقد منور ومطهر ومعطر حضرت غفران بنا فردوس … امامزاده يحيي عليه وعلي آبائه الاکرام …قيد گرديده وتاريخ کتابت وساخت ضريح سال 758 است. با توجه به سبک ساختماني وترکيب کلي بنا احتمال دارد که بناي امامزاده متعلق به قرن هشتم هجري قمري باشد اين بنا ذيل شماره 980 درفهرست آثار تاريخي به ثبت رسيده است.