مرقد امامزاده هاشم معروف به شيرخدا در خيابان امام (ميدان شير خدا) در شهر راين در استان کرمان، يکى از زيارتگاههاى تاريخى اين منطقه است.

نسب امامزاده شير خدا به اين شرح مى باشد: ابو البشائر هاشم معروف به شير خدا بن تميم ابى هاشم ( النفيب بكرمان) بن زيدالحاجى الزاهد ابى طالب بن على الكبر آبادى بن محمد بن على بن محمد بن على الخوارزمى بن القاسم الشيخ بن محمد الديباج بن الامام جعفر الصادق(ع).

وى سيدى شريف، جليل القدر و عظيم المنزله و سرپرست سادات كرمان بود. علامه نسابه بيهقى متوفا 565 ه.ق پس از ذكر نسب شريف او ، وى و پدرش را از نقباء و بزرگان سادات كرمان به شمار آورده و مى نويسد: “او پس از پدر بزرگوارش منصب نقابت سادات را در كرمان عهده دار شد و فرزندان او جملگى در كرمان سكونت داشته اند”.

جد وى امامزاده زيدالحاجى در عبادت و زهد ، شهرت بسزايى داشت و سيدى عالم، فاضل و ديندار بود و فرزندانش در كرمان مى زيسته اند. از تاريخ تولد و وفات او در هيچ يك از منابع موجود ذكرى به ميان نيامده است. امااز آنجائى كه نام او نخستين بار در كتاب لباب الانساب بيهقى آمده است ، معلوم ميگردد كه وى هم عصر او بوده است. از اين رو احتمال قوى داده مى شود كه وفات وى در ربع اول قرن ششم هجرى اتفاق افتاده باشد.

علت شهرت امامزاده ابوالبشائر هاشم، به شير خدا در هيچ يك از منابع اشاره نشده است. اما گمان مى رود كه او نيز همچون اجدادش بخاطر اتصاف به زهد و تقوى به شير خدا ملقب و معروف شده باشد، يا اينكه شير خدا تاريخ بازسازى بناى بقعه كه معادل سال ۱۱۱۵ قمرى است ، باشد .