دركنار جاده جميزقان – قاهان در دامنه كوه ، بقعه اى به نام امامزاده هادى (ع) قرار دارد. وي يكى از فرزندان امام موسى كاظم (ع) و برادر امام رضا (ع) وحضرت معصومه (س) است .
بناى اين زيارتگاه از هشت صد سال پيش به جاى مانده است.