دركنار جاده جميزقان – قاهان از توابع استان مرکزى و در دامنه كوه ، بقعه اى به نام امامزاده هادى (ع) قرار دارد. وى يكى از فرزندان امام موسى كاظم (ع) و برادر امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) است . بناى اين زيارتگاه از هشت صد سال پيش به جاى مانده است.