اين امامزاده در خيابان صلاح الدين ايوبى، در محله قديمى سرتپوله شهر سنندج واقع است. اين امامزاده به صورت مجموعه شامل سه حياط با فضاهاى مجاور ، مقبره ، مسجد و آرامگاه مشايخ و بزرگان سنندج است. مقابر مشايخ با گچ برى هاى زيبا و نقوش گل و گياه، كار استادان و هنرمندان بزرگ تزيين شده است. اين قسمت از مهم ترين ويژگى هاى اين بنا به شمار مى رود. استفاده از معمارى سبك كردستانى در ايجاد ايوان ستون دار در سمت جنوب از ديگر ويژگى هاى اين بنا است. در اين مجموعه در كنار مسجد ، حجره هايى براى آموزش علوم دينى به طلاب ساخته شده است.

براساس روايات موجود، اين امامزاده شريفه از دخت گرامى امام موسى کاضم(ع) و خواهر امام رضا(ع) است كه در سفر آن بزرگوار به خراسان در كردستان فوت نمود و در اين مكان به خاك سپرده شد.

در كتاب هاى تاريخ آمده است:” الله يعقوب” به آبادانى و ايجاد فضاهاى بيشتر در مقبره “هاجر خاتون” همت گماشت و مسجدى به نام ايشان در كنار مقبره وى بنياد نهاد. بعدها، مرحوم عارف ” شيخ شكرالله شهبازي” مشهور به ” شهباز سنه دژ” به بازسازى و توسعه امامزاده اقدام نمود و موقوفاتى را براى اين مجموعه در نظر گرفت.

از امامزاده هاى ديگر استان مى توان به بقعه ” پير عكاشه” در شهرستان كامياران، مقبره ” پيرشاليار” در هورامان (اورامان)، مقبره ” شيخ فاضل گروسى ” در بيجار و” شيخ عباس كومايين ” در كامياران اشاره كرد كه هر يك از آنها زوّار خاصى دارند.