اين محل که محل دفن حضرت امامزاده محمد بن عمر بن على ابى طالب (ع) يحيى مشهور به پير محمد فرزند پير عمر است در ميدان نبوت شهر سنندج در بالاى تپه و گورستان پير محمد واقع شده است. شخص مدفون از اولين ساداتى هستند که در اين منطقه سکونت اختيار کرده‌اند. ساختمان جديد اين بارگاه و گنبد مخروطى شکل آن از تمام نقاط شهر ديده مى ‌شود.