محمدبن جعفر صادق (ع)فرزند امام ششم شیعیان، امام جعفر صادق، میباشند که نام مادر ایشان خدیجه بود وی را به خاطر حسن وجه وجمال به این لقب (دیباج)خواندند و کنیه ایشان ابو جعفراست ایشان در سنه 144هجری قمری در مدینه متولد شدند آن بزرگوار علاوه براینکه اهل شمشیر و رزم وصاحب ادعیه بود به زهد و تقوی و عبادت و ورع مشهور بوده است .

ایشان درسال 199 هجری قمری در زمان خلافت مامون بر علیه او قیام کرد که پس از این قیام ، اتباع او شش فرقه شدند که یکی ازاین فرقه ها به نام سمطیه یا شمطیه معتقد بودند که پس از حضرت صادق پسرش محمد دیباج امام است که این منصب از وی به اعقابش رسید.

هنگامیکه محمدبن جعفر از مکه خروج کرد او را امیرالمومنین خواندند واهل مدینه نیز با او بیعت کردند و گروهی از طالبیان به همراه محمدبن جعفر به جنگ هارون ابن مسیب رفتند و او را شکست دادند .سپس با همراهانش به کوه بثیر رفتند ومدتی درآنجا ماندند پس از این واقعه هارون کسی را به نزد محمد بن جعفر فرستاد تا دست ازجنگ بردارد و به همین منظور برادر زاده ایشان علی ابن موسی الرضا را به نزدش اعزام داشت ولی او به جنگ ادامه داد و توسط سربازان هارون محاصره شد پس از گذشت سه روز از محاصره ایشان و یارانش سرانجام زاد و توشه و بویژه آب به پایان رسید، او ناچار شد لباسش را تغییر داده و نعلین پوشیده وخود را به سراپرده هارون رسانید وازاو برای یارانش امان خواست .

سپس عیسی بن زید جلوی ایشان وطالبیان را به زنجیر بست و بدین وضع به خراسان برد در خراسان آنها به نزد مامون رسیدند ومامون او را بسیار اکرام کرد و در مرو سکونت داد. در سال 203هجری قمری به علت اغتشاشات وآشوبهایی که درعراق بر پاشده بود مامون قصد عزیمت به بغداد نمود در این مسافرت محمدبن جعفر نیز باوی همراه بود که درراه مروبه طوس در گزگان ناحیه ای در دشت اتک شمالی ودر شهرستان درگز کنونی که یکی ازشهرهای استان خراسان رضوی میباشد در بخش لطف آباد دهستان دیباج در روستای شیلگان که در 30 کیلومتری شرق شهرستان واقع است در سن 59 سالگی به شهادت رسیدند و اکنون آرامگاه وی زیارتگاه عاشقان اهل بیت عصمت وطهارت میباشد .

این مکان مقدس مورد توجه واحترام خاص مردم این خطه و مسافران دور و نزدیک این شهرستان میباشد .در کلیه ایام ومناسبتها بویژه درروز تاسوعا هیاتهای مذهبی   جهت زیارت وانجام مراسم تاسوعای حسینی از اطراف واکناف واز نقاط مختلف شهرو روستا به اینجا می آیند و آیین سوگواری را برگزار مینمایند .همچنین نمونه هایی ازشفاعت عاشقان در دفتر مخصوص ثبت شفایافتگان امامزاده ثبت شده است.