مطابق شجره نامه موجود در بقعه و اعتقاد اهالى ، امامزاده محمد حنفيه پسر حضرت على (ع) همراه پسرش سيد هاشم و سيد ابو القاسم حمزه يكى از پسران امام موسى كاظم (ع) در اين محمل دفن هستند ، بناى بقعه هشت ضعلى است و از سنگ و گچ ساخته شده و بر رويهم شامل كفش كن ، يك ايوان وسيع محصور و يك اطاق يا حرم است .

وسط صحن حرم يك ضريح بزرگ چوبى و مشبك وجود دارد كه ميان ان سه صندوق چوبى ، مرقد امامزادگان را پوشانده است ، چهار ديوار حرم داراى صفه است و چهار نور گير كوچك مشبك روشنايى بيرون را به داخل منتقل ميكند اهالى براى اين بقعه معجزات فراوان قائلند و براى مداواى بسيارى از دردها از اقصى نقاط گيلان به اين بقعه روى مى آورند