در مرکز شهر اهر خيابان شهيد رجايى پايين تر از چهار راه معلم جنب مسجد شيخ عماد امامزاده اى مدفون است که اهالى به ان امامزاده على ميگويند و شهرت دارد که از نوادگان حضرت امام موسى بن جعفر (ع) است و در مورد احترام و تکريم مردم اهر ميباشد.

از بقعه و اثار قديمى و تعريف شده الان اثرى نيست و کلا از بين رفته و اين بقعه به مسجد شيخ عماد که در جوار امامزاده ساخته شده بود الحاق گرديده است و اينکه ضريح مشبک الومينيومى امامزاده به ابعاد 5/2در5/2 متر بر روى قبر مزبور نهاده شده است.