آستانه مقدسه امامزاده على بن مجاهد در انتهاى بازار جمعه مچيد(مسجد جامع) واقع شده است. بناى امامزاده در داخل يک حياط قرار دارد که در سمت جنوبى حياط امام حسن مجتبى (ع) و در سمت شمالى آن حجره هايى ساخته شده و پشت اين حجره ها مسجد قديمى کريم خانى ها با ستونهاى سنگى و آجر طاقى است. که اکنون مسجد قره باغيها ناميده ميشود .

بقعه امامزاده در ضلع شرقى حياط واقع شده و شامل يک اتاق بزرگ و يک مقبره است. مقبره از يک گنبد و چهار مناره تشکيل شده و همه مناره ها بدون کلاهک هستند. ايشان از سلاله پاک و طيب چهارمين امام شيعيان جهان حضرت امام زين العابدين (ع) است که با سه واسطه نسبش به آن بزرگوار عالى مقام ميرسد.