بناي امامزاده عقيل بن محمد (ع) در روستاي کهل از روستاهاي بخش شاهرود مي باشد. اين روستا که از جنوبي ترين روستاهاي شهرستان خلخال به حساب مي آيد هيچ گونه راه مناسب دسترسي ندارد و رفت و آمد ماشين از اين مسير مقدور نمي باشد بنا به اطلاعات ميداني جمع آوري شده از روستاي مجاور (طهارم دشت) اين امامزاده در تپه هاي مشرف به روستا واقع شده و درنزد مردم روستا داراي ارزش و اعتبار و قداست خاصي مي باشد و در ايام خاص سال ، بناي امامزاده و محوطه اطراف آن محلي براي نذر و نياز و اجراي مراسم عزاداري و … مي باشد.