مزار ” احمد بن قاسم ” يا شازده قاسم (ع) يكى از نوادگان امام جعفر صادق(ع) ، در جنوب شرقى شهر قم نزديك دروازه قلعه ، قرار دارد اين بنا از آثارخاندان علي صفى ( فرمانروايان قم در سده هشتم هـ . ق ) است و گچبري هاى رنگى زيبا و ارزشمند آن تاريخ 780 هـ. ق ، كار ” على بن محمد بن ابى شجاع ” هنرمند برجسته آن دوران است.

لوح اين مرقد با تاريخ 663 هـ . ق از كاشى زرين فام كه اكنون با عنوان محراب مسجد قم در موزه برلين نگهدارى مى شود ، از آثار هنرى ” على بن محمد بن ابى طاهر ” است.