امامزاده سيد محمد، از نوادگان امام موسى بن جعفر(ع) است. بقعه اين امامزاده در ورودى شهر حاجى آباد قرار دارد.

با توجّه به همجوارى با گلزار شهداء شهر يکى از مراکز مورد توجّه مردم اين شهرستان است.