شجره نامه وی عبارت است از : حضرت سید محمد ابن حسین ابن جعفرابن محمد ابن طباطبا ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن حسن مثنی ابن امام حسن مجتبی علیه السلام

زندگی نامه

حضرت سید محمد علیه السلام بدلیل مخالفتهای شدیدی که با حاکم وقت داشته مورد آزار و اذیت و تحت تعقیب قرار میگیرد و او با تعدادی دیگر از برادران شجاع و مبارزین به استان فارس می آیند و در شیراز مورد تهاجم قرار میگیرند و تعدادی از آنان در شیراز به شهادت می رسند و بعضی به اطراف استان فارس و حوالی داراب پناه می برند و سیدمحمد با چند نفر دیگر به سیرجان آمده و ازآنجا به بردسیر مهاجرت نموده تا به تجمع شیعیان بپردازد و ایشان مدتی گمنام و ناشناخته اقدام به ترویج ناب محمدی (ص) می پرداختند مورد توجه عام و خاص قرار میگیرد و به ایشان احترامات خاص قائل می گردند و قبه حاجات و رفع مشکلات و پاسخگوی سئوالات واقع میگردد.

اما در باب کشته شدن و شهادت ایشان به نقل از کتاب عمدة الطالب چنین آمده است : سیدمحمد ابن جعفرابن محمد که خوارج وی را دستگیر و در بلاد کرمان کشتند و بدار آویختند چهل روز آنان را زلزله گرفت تا جسد را پایین آوردند .

آنوقت زلزله ساکن شد و آنکه فردی بنام ابن ادهم او را دار زد و در کتاب تحفة الزهار قاتل را فردی بنام ابوالسرایا گفتند و مادر او را زنی از انصار گفته و ذکر کرده به گروهی ا ز خوارج که اهل قیام نبودند عبور کرده و وی را به شهادت رسانده و در محل فعلی بخاک سپردند.

بزرگترین گنبد کشور بعد از سلطانیه و بلندترین مناره در کشور با ۷۴ متر ارتفاع با آینه کاری پرجاذبه و بهترین نوع کاشی معرق بر روی این امامزاده قرار دارد و علاوه بر آن درها و ضریح این امامزاده مطلا می باشند.