بقعه امامزاده سيد عبدالعزيز در فاصله 34 كيلومترى جنوب غربى مشهد و در بخش احمدآباد، روستاى ده سرخ واقع شده است. اين بنا در ضلع شمالى روستاى ده سرخ قرارگرفته و بنا به اقوال مدفن امامزاده عبدالعزيز برادرزاده امام رضا(ع) و از نوادگان امام موسى بن جعفر (ع) مى باشد و احتمالا بقعه كنونى در عصر قاجار بنيان نهاده شده است.