امامزاده سيدعباس فرزند امام موسى بن جعفر (ع) اين آستانه مبارك در شهر بجنورد، به عنوان مشهورترين و پر زائرترين معصوم زاده اين خطه شناخته مي‌شود .آن حضرت در دوران خلافت بنى عباس از مدينه منوره وارد خراسان شد و در اواخر قرن دوم هجرى وفات يافت.

بناى اين امامزاده كه در روزگار قديم بر فراز تپه‌اى باستانى درمجاورت شهر بجنورد ساخته شده با گنبدى فيروزه ‌رنگ، خودنمايى مي‌كند كه به آياتى از قرآن مزين شده است .اين بقعه متبركه كه نسبت به شهر، بر بلندا قرار گرفته، چشم‌انداز خوبى را براى مشتاقان به وجود آورده كه از آنجا همه شهر را پيش چشم دارند.