سید سلطانعلی رودبند معروف به پیر رودبند یا روبند امامزاده ای درشهر دزفول و در محله ای به همین نام مدفون است.

این بقعه در شمال غربی دزفول واقع گردیده است و در اطراف آن قبرستان قدیمی قرار گرفته و مشرف به رودخانه می باشد. بنای این بقعه متبرکه را به زمان امیر تیمور گورکانی نسبت داده اند و در زمان شاه عباس نیز مرمت شده است. بنای بقعه رودبند در کنار رودخانه و حدوداً ۲۵ متر بالاتر از سطح رودخانه ساخته شده است. ارتفاع گنبد آن ۱۸ متر، مخروطی شکل و به رنگ سفید می باشد.

آقا رودبند نوه “شیخ صفی الدین اردبیلی” و پدربزرگ شاه اسماعیل صفوی بود که به “دزفول” آمده و با انجام کراماتی مردم دزفول را به آیین تشیع دعوت نمود. خواجه سلطان سید علی، مشهور به “شاه رودبند” یا “آقا رودبند”، قطب العارفن، زبدة السالکین، صاحب کشف و کرامات جلی، نسب شریفش با ۲۲ واسطه به امام موسی کاظم (ع) می رسد.

ین امامزاده بزرگوار در منطقه دزفول مورد احترام بسیار بوده و در ایام سوگواری سالار شهیدان، مردم دزفول و اطراف به پاس احترام و بر اساس سنتی قدیمی بصورت دستجات عزاداری در این محل به عزاداری می پردازند.

لازم به ذکر است که این بزرگوار در دزفول بنام سلطان سید علی سیاهپوش بن موسی الکاظم (ع)، معروف به آقارودبند می باشد.