در 200 مترى شمال شرقى امامزاده اشرف سمنان ، بقعه متبرك ديگرى مشهور به سيد زين الدين وجود دارد و تا چند سال پيش كه از شجره نامه وى اطلاع صحيحى در دست نبود ، وى را به نام “زين الدين مهدى” مى خواندند . ولى بطورى كه از تحقيقات مرحوم علامه حائرى برمى آيد ، نام اصلى مدفون اين بقعه زين الدين على صالح ، فرزند عبيدالله اعرج بن حسين اصغربن امام زين العابدين است .