امامزاده سيد خليل(ع) در 5 کيلومتري روستاي سفيد آب، در روستاي سجهرود از توابع بخش خورش رستم شهرستان خلخال واقع شده است.روستاي سجهرود در وضع موجود داراي جاده آسفالت نمي باشد به همين دليل دسترسي به اين روستا کمي دشوار است. بناي امامزاده نيز خارج از روستا در پشت تپه اي در يک قبرستان قديمي واقع شده است که براي رسيدن به بناي امامزاده بايد از چند تپه گذشت.

اين بناي خشتي مربع شکل بوده و داراي يک گنبد سيماني مي باشد . در حال حاضر حدود 70% بنا تخريب شده است سقف بنا چوبي واز نوع شيرواني مي باشد در ضلع جنوبي بنا ايواني سرپوشيده با نرده ها و ستونهاي چوبي قرار گرفته است.کف بنا خاکي و کاملا تخريب شده و مزار امامزاده در داخل بناي سيماني است و صندوقچه اي ندارد. دور تا دور اين بنا را درختان بسيار زيبايي پوشانده اند که بر زيبايي بنا مي افزايند.