زيارتگاه امامزاده سيد ابراهيم خليل در 35 کيلومترى راه ورزقان به خاروانق در روى تپه اى و در زير قلعه جوشون قرار دارد اين زيارتگاه از راه انشعابى به مناطق سر سبز و زيباى چيچکلى 10 کيلومترى فاصله دارد.

امامزاده سيد ابراهيم خليل فاقد سنگ نبشته بر روى مزار شريف بوده و نسب نامه اى مشاهده نشده است ولى اهالى منطقه اعتقاد راسخ و محکمى به اين امامزاده دارند و ايشان را از نوادگان حضرت امام موسى بن جعفر (ع) ميدانند در طول سال علاوه بر زائرين اين مکان مقدس هزاران نفر از گردشگران منطقه و کوهنوردان از امامزاده بهره ميبرند و همچنين با توجه به قرار گرفتن ان در بين راه شهر ورزقان به شهر خاروانق و روستاهاى زياد منطقه از اين محل به عنوان نمازخانه بين راهى و استراحتگاه استفاده ميگردد.