زيارتگاه امامزاده سيد حمزه (ع) در روستاى درو واقع شده است که در قسمت شرق شهرستان خلخال ما بين شهر کلور و روستاى اسبو قرار گرفته است.

زيارتگاه امامزاده سيد حمزه در پائين تپه خارج از محدوده روستاى درو در ميان درختان بلند و سر سبز قرار گرفته که رودخانه کم آبى نيز از کنار اين زيارتگاه مى گذرد.

بناى اين امامزاده نوساز مى باشد که به همت هيئت امنا و کمک مالى اهالى روستا و نظارت اداره اوقاف فراهم شده است. اسکلت اين بنا بتنى با ديوارهاى آجرى و نماى سيمانى مى باشد. طرح بنا به شکل مستطيل و سقف شيروانى است. بنا کاملا ساده و بدون هيچگونه تزئينات خاصى مى باشد.

اين امامزاده به گفته اهالى روستا از نوادگان امام موسى کاظم مى باشد. مردم براى برگزارى مراسم هاى مذهبى در روز هاى خاص به اين مکان روى مى آورند.