از ديدنى هاى شهرستان قروه (در روستاى بابا گورگور)، امامزاده معتبرى است که سيد جمال الدين موسى الرضا نام دارد و به باوه گرگر مشهور است.

مدفن اين امامزاده در جاى بلندى قرار دارد. در اين محل چشمه‌هاى آهک ساز فراوان، برجستگى هايى به وجود آورده‌اند که مشهورترين آن‌ها اژدها نام دارد. اين پديده در حدود 300 متر طول، 5 متر ارتفاع و پهنايى بين 4 تا 7 متر دارد. هر اندازه ارتفاع آن افزايش يافته، پهناى شکاف آن نيز به علت رسوب‌گذارى جديد تنگ‌تر شده است.

در شرق و شمال شرقى اژدها چند برجستگى در جهات مختلف، اما کوچک‌تر از آن وجود دارد که محل شکاف خروج آب هنوز در وسط آن به چشم مى خورد. اين برجستگى هاى کوچک را دست‌هاى اژدها مى نامند.

در چندين نقطه آب از شکاف زمين بيرون مى آيد و حفره‌هاى خروج گاز آن نيز فعال هستند. طعم آب آن شور و تلخ است و براى امراض سوداوى و جلدى مفيد است. در فاصله چند صد مترى اين مدفن چاهى هست که آن را دهنز (دکنز) مى گويند که لغتى ترکى و به معناى درياست.

مجموعه امام‌زاده بابا گورگور و چشمه‌هاى آهکى پيرامون آن و برجستگى مربوط به اژدها از قابليت‌هاى جهانگردى مناسب استان کردستان به شمار مى روند.