بقعه متبرکه منسوب به امام زاده سيد جلال در فاصله 80کيلومترى شهرستان مشهدو در روستايى به نام گونجوک عليا در منطقه در منطقه اى سرسبز و خوش اقليم واقع شده است.اين امامزاده در بين اهالى و مناطق پيرامون از احترام خاصى برخوردار مى باشد.بر روى سنگ قبر تازه نصب شده وى که در ضريحى فلزى در فضاى داخلى ينا ديده مى شود نوشته شده:(مرقد مطهر امامزاده سيد جلال از نوادگان امام موسى بن جعفر (ع) ميباشد که در اين محل به شهادت رسيد. همچنين فضاى يک حسينيه نيز متصل به بناى بقعه ديده مى شود که محل تجمع ارادتمندان امام زاده مزبور براى عزادارى و برپاى مراسم هاى مختلف دينى است.