آن حضرت كوچكترين فرزند حضرت امام موسي كاظم (ع) بوده و نام مادر بزرگوارشان نيز نجمه است.

سيد جلال الدين اشرف (ع) دومين چهره علوي مشهور است كه بعد از يحيي بن عبدا… بين الحسن بين سالهاي 206 تا 210 هجري قمري وارد سرزمين گيلان شدند.

اين امامزاده بزرگوار كه پس از شهادت امام رضا (ع) برادر بزرگوارشان، وارد گيلان شدند هنگام ورود به اين منطقه اولين نبرد و مقابله را در حوالي زنجان و قزوين كه در آن زمان دالمرز بين اعراب مسلمان و ديلميان بود با خوارج و لشكريان خلفاي عباسي داشته است. آن حضرت در اين جنگ كه چهارماه بطول كشيد به كمك قبايل ديلمي و مردان ترك زبان (استا جلو) موفق شد زنجان را در ذي الحرام 206 هجري قمري فتح كند.

نقش ديلميان در همراهي سيد جلال الدين اشرف (ع) براي از بين بردن لشكر كفر و خوارج و پيروزي نهضت و فتح زنجان، قزوين، طارم و رودبار بسيار كليدي بود تا جائيكه در فتح طارم و حوالي آن بيش از يكهزار و 200 نفر از مسيحيان به دست آن بزرگوار مسلمان شده و به لشكر ايشان پيوستند.

آن امامزاده بزرگوار همچنين پس از فتح رشت كه در سال 207 هجري قمري صورت گرفت وارد اين شهر شدند كه مورد استقبال با شكوه مردم كوچه و بازار از ايشان شد و مقدمشان را گرامي داشتند.

سيد به مدت 9 ماه در رشت حكومت كردند و لاهيجان و سياهكل نيز در سال 208 هجري قمري به دست ايشان فتح و شهرها آبادي هاي غرب گيلان نيز در سال 210 از دست حاكمان ظلم و جور آزاد شدند.

سيد جلال الدين اشرف (ع) با گروهي از سادات حسني و حسيني در لاهيجان بر مسند رهبري تكيه زد و در اين شهر نماز جمعه اقامت وي كرد و شريعت محمدي (ص) را ترويج مي داد و در خطبه هاي از احاديث پدر و اجدادش روايت نقل مي كرد و حكومت مستقلي نيز تشكيل داد و به عنوان رهبري روحاني و معنوي از نزديك بر امور حكومتي بود و در حقيقت نخستين حكمت شيعه در سال 211 در گيلان تشكيل شد و تا سال 223و يا به قولي 23 تداوم يافت.

لشكر آن حضرت سرانجام در جنگي كه با يكي از كفار به نام (چهل گوش) داشتند در حوالي رودبار در محلي به نام دارستان شكست مي خورد و آن حضرت مجروح مي شوند. آن بزرگوار پس از اين مجروحيت در منزل شخصي به نام شيخ مفيد الدين اسكان پيدا مي كنند و در 14 رمضان سال 223 يا 230 هجري قمري به شهادت مي رسند.

پيكر پاك آن حضرت نيز پس از شهادت طبق وصيتش در تابوت گذاشته شده و در رودخانه خروشان سفيد رود رها مي شود. پيكر آن حضرت بعد از گذشت 100 كيلومتر در حوالي لاهيجان و در قريه ‘ اكيم’ به ساحل رسيد و توسط مردم از آب گرفته و در همان كنار ساحل به خاك سپرده شد.

“گوهر شاد خانم بنت كيا رستم” كه از خاندان شيعي آل بويه بود در سال 312 هجري قمري گنبدي زيبا بر روي قبر آن حضرت نهاد و محل دفن سيد جلال الدين اشرف (ع) كه در آبادي بي نام و نشاني قرار داشت بعدها به نامهاي كوچان، جلاليه، اشرفيه و هم اكنون آستانه اشرفيه معروف است.

حرم مطهر آقا سلطان سيد جلال الدين اشرف (ع) هم اكنون زيارتگاه عاشقان اهل بين (ع) از سراسر نقاط كشور است و اين حرم همه ساله پذيراي خيل بسياري از زائرين است.