اين بقعه در روستايي به نام « باباگُرگُر» ( اين تلفظ تُركي يعني بابا ببين ببين ) در 24 كيلومتري قروه قرار دارد . اين بقعه به امامزاده « سيد جلال الدّين بن موسي الرضا ( ع ) » مشهوراست كه از نوادگان امام محمّد باقر است.

بناي مقبره روي صخرة سنگي حاصل از آب و گازهاي معدني ساخته شده است . در گذشته ورودي بنا به صورت ديوار چيني از خشت و قلوه است و پوشش چوبي دارد و اتاق مقبره داراي گنبد شلجمي است . در ساخت گنبد از سنگ هاي لاشه اي محلي روي پايه هاي خشتي و سنگي استفاده شده است . اما در بازسازی هایی که در سالهای اخیر صورت گرفته بنای ساختمان با استفاده از آجر و سیمان مرمت شده است.

درپاي بنا سوراخي به قطر 10 سانتي متر وجود دارد كه بادي با سرعت زيادي و بوي تند گُوگرد از آن خارج مي شود و با انداختن شي كوچك يا سكه اي در درون سوراخ از آن نياز مي گيرند . سپس دهانة سوراخ را محكم گرفته و پس از مدتي رها نماييد گاز در اثر تجمع با فشار زيادي خارج شده و محتويات درون سوراخ را به بيرون پرتاب مي كند . زائران را عقيده بر اين است كه در صورت پرتاب شدن شي ، نياز آن شخص بر آورده مي شود .

در اين محل چشمه هاي آهك ساز فراوان ، برجستگي هايي را به وجود آورده كه مشهورترين آن ها « اژدها » نام دارد . اين پديده حدود 300 متر طول ، 5 متر ارتفاع و پهنايي بين 4 تا 7 متر دارد . در وسط سنگ اژدها شكاف طويلي وجود دارد . هر اندازه ارتفاع آن افزايش مي يافته ، پهناي شكاف به علت رسوب گذاري جديد ، تنگ تر مي شده است . مردم منطقه به اين بقعه اعتقاد وافري دارند و در مورد سنگ كه به شكل اژدهاست نقل قول هاي زيادي وجود دارد .

تاريخ دقيق ساخت بقعه مشخص نيست ، ولي به روايت عده اي ، پيش از دورة قاجار توسط معماران محلي ساخته شده است .