امامزاده سيد اسحق بن موسى بن جعفر (ع)در 18 کيلومترى جنوب شرقى شيراز در سينه کوه، تکيه سبزپوشان قرار دارد. اين تکيه مشرف بر کوه، پوشيده از درختان انجير و ديگر درختان جنگلى ،در داخل يک غار مصنوعى که با تراشيدن کوه به وجود آمده، قرار دارد.

در اين غار سنگ قبر ساده اى وجود دارد که روى آن حک شده :” تاريخ شهادت امامزاده سيد اسحق بن موسى بن جعفر در سنه 205″. علاقه مندان اين امامزاده در سال هاى پيشتر با کندن کوه، صفه ( ايوان مسقّف ) اي سنگى در کنار غار ايجاد کرده اند که حدود سى متر طول و 15 متر عرض دارد.در ايام متبرکه مردم روستاهاى اطراف و ايلات، در اين مکان جمع مى شوند و مجالس جشن و سرور و … برپا مى سازند.