زيارتگاه امامزاده سيد ابراهيم در ورودى روستاى خِمِس بر روى تپه اى که محوطه قبرستان روستا مى باشد قرار دارد و در روزهاى خاصى از سال و همچنين شبهاى جمعه مراسم مذهبى برگزار مى شود و نيز در ماههاى محرم و صفر هيئت هاى عزادارى از روستاهاى همجوار براى برپايى مراسم به اين مکان مى آيند. طرح بناى جديدالاحداث امامزاده به شکل مستطيل و در دو طبقه که طبقه پايين شبستان مردانه و طبقه بالا شبستان زنانه مى باشد احداث شده است. اسکلت بنا بتنى با ديوارهاى آجرى است. پوشش سقف از نوع خرپاى چوبى و روکش ورق فلزى مى باشد. نماى اصلى بنا آجرى با قوسهاى پنج او هفت معمولى با پنجره هاى فلزى است.

به گفته اهالى روستا نسب امامزاده سيد ابراهيم به امام موسى کاظم (ع) مى رسد .