اين بقعه در دهكده شاه ميل لرزان خطبه سرا واقع است و مدفن امامزاده سلطان محمود شاه دينورى از اولاد امام زين العابدين (ع) در اين مکان قرار دارد. اين بقعه به دليل لرزش ستون چوبى از جنس صندل كه در اتاق حرم قرار دارد و داراى لرزش است، چنين نام گرفته است.اتاق آرامگاه در وسط قرار دارد و ايوان هايي در اطراف آن واقع است.اتاق حرم از داخل ، هشت ضلعى و داراى گنبدى است كه در داخل آن آيات قرآني نوشته شده است. در قسمت بالاى گنبد نقش ترنج 18 قسمتي ديده مي شود. صندوق بقعه داراى گره چينى مشبك حصيرى و طرح هاى حكاكى است.

از تزئينات بنا مى توان از ستون هاى چوبي يخ زده و سرستون دار نام برد. زنجير چوبى و قنديل چوبي بقعه از كارهاى چوبى منحصر به فرد استان است. در شمال بنا مسجدي نيز وجود دارد.