بقعه متبرکه امامزاده سلطان حسين (ع) در 45 کيلومترى شرق شهرستان تربت حيدريه واقع است . وى از فرزندان امام موسى کاظم (ع) بوده که بعد از شهادت حضرت رضا (ع) به همراه برادران وساير نوادگان ائمه طاهرين(ع) به قصد خونخواهى از عراق به ايران آمد وپس از درگيرى هاى زياد با کفار و ماموران سرانجام در روستاى حشمت آباد به شهادت رسيد.