در روستاى كارتا كه در شهرستان ايذه واقع است امام زاده اى مدفون است كه به آن امام زاده سلطان ابراهيم(ع) مى گويند.

سلطان ابراهيم مرتضى بن عبدالله بن حمزه بن موسى بن جعفر(ع) از اولاد امام موسى بن جعفر (ع) امام هفتم شيعيان است. محل دفن اين امام زاده عاليقدر كه كرامات وى مورد تاييد همگان است در دهستان سوسن و روستاى كارتا در 42 كيلومترى ايذه واقع است.

شفاعات اين امامزاده از آنجايى قابل بازگو است كه دهها نفر از شفا شونده ها با درج خلاصه اى از زندگى خود و نوع شفايى كه در اين منطقه ديده اند آن را در صحن امامزاده قاب گرفته و به ديوار آويزان كرده اند.

امامزاده در دامنه كوهى بزرگ كه با نام خود آن بزرگوار است و حدود 2200 متر ارتفاع دارد مدفون است.

چشمه اى از اين كوه جارى است كه معروف به چشمه امامزاده است و آب آن از دامنه جنوبى كوه به دره كارتا و در قسمت غربى به كارون منتهى مى شود.

دور تا دور اين امامزاده و كوههاى آن مملو از جنگل و مناظر زيبا و دل انگيز است كه مسافران رنج سفر را تحمل كرده تا ساعاتى را براى بازديد از اين مناطق و زيارت امامزاده سلطان ابراهيم در خاطره خود ثبت كنند.

اداره كل اوقاف و امور خيريه استان خوزستان نيز كه همواره اقدام به تعميرات، مرمت و همچنين محوطه سازى مى نمايد اما نياز به انجام كارهاى اساسى است كه مسئولين اين اداره كل نيز نويد آن را داده اند.