اين امامزاده از دختران بلا فصل امام جواد(ع) مى باشد که در 7 کيلومترى جنوب غربى شهر نراق در منطقه اى به نام بيدشک واقع گرديده و بقعه متبرکه آن حضرت زيارتگاه عاشقان و دلسوختگان اهل بيت رسول ا… مى باشد. به نقل مشهور کاروانى از سادات از مدينه به سوى ايران حرکت مى کند که در بين آنها دختر 9 ساله امام جواد که از جايگاه بلندى در تقوى و علم برخوردار بوده است نيز وجود داشته است .

حکومت وقت با کسب اطلاع از اين مهاجرت و ترس از نفوذ سادات علوى در ايران آنها را از مدينه تعقيب و در منطقه فعلى تنها و غريب محاصره کرده و تعداد زيادى از بانوان مکرمه بنى هاشميان که در رکاب و ملتزم آن حضرت بوده اند را به شهادت مى رساند ، مظلوميت شهادت اين بزرگواران و دفن شدن پيکرهاى مطهر آنها در اطراف امامزاده به کل منطقه که به خاک سفيد معروف است فضاى معنوى کم نظيرى بخشيده است.

هر سوخته دلى که يک بار به زيارت اين دردانه امام جواد(ع) مشرف مى شود ديگر نمى تواند ياد و خاطره اين ديدار را فراموش کند .در حال حاضر به همت هيات امناء امامزاده و خيرين شهر نراق و شهر هاى اطراف ،گنبد و بارگاهى بسيار زيبا و ديدنى در محل ساخته شده است که در معرفى اين فرزند امام جواد(ع) نقش بسزايى داشته است.

مى گويند حج فقرا زيارت امام رضا (ع) است ، در باور مردم نراق و منطقه زيارت اين امامزاده جليل القدر مساوى است با زيارت امام رضا (ع). اکثر زائران آن حضرت بخصوص کسانى که اولين بار به زيارت آن حضرت مى آيند اعتراف مى کنند که خواب ديده اند به پابوس جد شريفشان امام رضا مشرف شده اند و اين نشان از عظمت اين امامزاده بزرگوار دارد. اين امامزاده در سال هاى اخير کرامات متعددى از خود نشان داده و باعث شده است زائران از سراسر ايران و حتى خارج از کشور به زيارت ايشان نائل گردند.