بقعه متبركه اين امامزاده در بافت تاريخى شهر اردبيل، در خيابان سى مترى، كوچه حاج ميرصالح قرار دارد.بانو حليمه خاتون دختر موسى ابن جعفر و خواهر حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) و يكى از امامزاده هاى واقع در اردبيل مى باشد.وى به واسطه اينكه فرزند امام موسى كاظم و خواهر امام رضا (ع) است، از ارج و قرب والايى در نزد مردم اردبيل برخوردار بوده و جايگاه ويژه اى در دل مردم شهر پيدا كرده است.

زیارت ذيل مربوط به امامزاده حليمه خاتون (س) مى باشد:

السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت اميرالمومنين، السلام عليك يا بنت فاطمه الزهرا و خديجه الكبرى، السلام عليك يا بنت الحسن و الحسين، السلام عليك يا اخت ولى الله، السلام عليك يا عمه ولى الله، السلام عليك يا بنت موسى ابن جعفر و رحمه الله و بركاته .

ساختمان قديمى اين امامزاده به دليل فرسودگى تخريب شده و ساختمان جديد از سال 1317 ه.ش جاى آن را گرفته است. درجوار بناى امامزاده كه از داخل مزين به آينه كارى مى باشد، مقبره بانى ساختمان امامزاده، “حاج آقا ميرصالح ” بنا به وصيت خودش قرار گرفته است.