مقبره امامزاده حسين معروف به شاهزاده حسين ، در ميدان امام خمينى، ابتداى خيابان شهدا قرار گرفته است. تا چندي پيش تصور بر اين بود ، که نسب صاحب اين بقعه ، با 7 واسطه به امام حسن مجتبى (ع)مى رسد، ليکن در کتاب “پژوهشى در باره امامزادگان همدان” تاليف مرحوم حاج شيخ حسين عندليب زاده، در مورد اين امامزاده آمده است:

” با توجه به تصريح برخى از علماى انساب و تاريخ، نسبت به دفن جناب حسين بن على النقى (ع) در همدان، شهرت بين مردم متدين و عدم انکار مزارشناسان و با استناد به اسناد عتيق بقعه، که از شخص دفن شده، در اين مزار به عنوان ” امامزاده لازم التعظيم و التکريم حسين بن على النقى (ع) ياد کرده است، اطمينان پيدا مى کنيم که اين مزار ، مدفن اين امامزاده است. لذا صاحب اين بقعه ، فرزند امام على النقى (ع) ، برادر امام حسن مجتبى (ع) و عمومى گرامى امام مهدى (عج) محسوب مي گردد.

علاوه بر آن حضرت، تعدادى از رجال علم و ادب و يا وابستگان حکومتهاى وقت نيز در جوار اين مقبره مدفون مى باشد، از جمله “آباغا خان” فرزند هلاکوخان مغول ، سرشاه سلطان حسين صفوي و يکى از احفاد خواجه نصير الدين طوسى است.

اسناد و نوشته هاى عتيق اين آستان، نشانه پيشينه تاريخى مزار و شکوه آن نزد مردم متدين بوده است، اما از زماني که مسلم گرديد، آن حضرت فرزند بى واسطه امام على النقي(ع) مى باشند، مورد عشق و ملاقه مضاعف ارادتمندان به اين خاندان قرار گرفت. از قرار اطلاع، براى توسعه آن برنامه هاى عمرانى گسترده اي ، پيش بينى شده است. مقبره امام زاده حسين، طي شماره 1707/3 مورخه 7/3/1365 در فهرست آثار تاريخى ايران به ثبت رسيده است.