خلاصه شجره نامه و هجرت ناتمام امامزاده بی بی حیات (س) نام :فاطمه صغری (س) مشهور به امامزاده بی بی حیات نام پدر: امام موسی کاظم(ع) نام مادر :نجمه خاتون

از اولادان اناثیه امام موسی بن جعفر (ع) و نجمه خاتون:

۱- فاطمه کبری(س) مشهور به حضرت معصومه(س) که در قم مدفون است. ۲- فطمه صغری (س) مشهور به امامزاده بی بی حیات که در کوه شرقی مدفون است. خنامان (روستای بی بی حیات فعلی) حضرت فاطمه صغری(س) در روز جمعه اول ماه رجب سنه ۱۸۴ بعد از هجرت درمدینه منوره قدم به عرصه وجود نهاد و در ۱۵ شعبان ۲۰۳ هجری قمری در کوه شرقی خنامان دار فانی را وداع کرد و در همان محل(بی بی حیات فعلی) مدفون شد، که عمر مبارک و زندگانی آن معصومه دراین کهنه دهر ۱۹ سال و ۴۵ روز بود .

ایشان با خواهر صلبی خود صفیه خاتون و کنیزی به نام ریحانه و خانه زادی که اسیر نام داشت از مدینه به علت سختگیری هایی که مامون عباسی و کارگزارانش نسبت به خاندان نبوت و امامت به عزم زیارت برادرش امام رضا (ع) روانه خراسان شدند، از طرفی در آن زمان جمعی از بنی اسد که به حکم هارون عباسی آنها را از زمین کربلا اخراج و به ایران رواند تا اینکه وارد زندان کرمان شده و این مکان را پسندیده و شترهای آنها مشغول حمل و نقل به اطراف و احشام آنها در فصل بهار در دامنه ی همین کوه که حال مرقد مطهر حضرت فاطمه صغری (س) می باشد کوچ می کردند که فاطمه صغری(ع) بعد از ورود به این مکان با جمالان این قوم (بنی اسد) سفر به خراسان را داشت ودرانتظار بودکه قافله ای از خراسان آمد و از شهادت برادرش امام رضا(ع) خبر داد، فاطمه صغری(س)با شنیدن این خبر ومسائل و مشکلاتی که در این مدت تحمل کرده بود به بیماری سختی دچار و روح پاکش به عالم بقا روانه شد، بنابراین آن معصوم ناتمام ماند.

موقعیت جغرافیایی:

روستای بی بی حیات که مرقد مطهر امامزاده فاطمه صغری(س) مشهور به بی بی حیات (س) از فرزندان امام هفتم حضرت موسی بن جعفر(ع) در آن جا واقع گردیده وتابعیت شهرستان کرمان و بخش چترود می باشد، از نظر موقعیت جغرافیایی در غرب چترود وشمال غرب کرمان و فاصله آن ازچترود ۴۰ کیلومتر از کرمان مسیر شهرهای زنگی آباد، کاظم آباد و روستاهای رحیم آباد،کریم آباد و آب نیل ۷۰ کیلو متری و همچنین روستای فوق در شرق شهرستان رفسنجان و دهستان خنامان و از خنامان ۱۸ کیلومتر و از رفسنجان ۷۰ کیلومتر مسافت دارد و در تمام مسیرهای اعلام شده دارای جاده آسفالته می باشد.