بقعه متبرکه بابا صفا در روستاي بفراجرد در جنوب شرقي شهرستان خلخال قرار گرفته است .اين بقعه در خارج از محدوده روستا در بين اراضي کشاورزي جاي دارد و از لحاظ تاريخي اطلاعات دقيقي از آن در دست نمي باشد.

ريش سفيدان روستا معتقدند شخص مدفون در اين زيارتگاه از نوادگان امام موسي کاظم(ع) ميباشد. بناي اين زيارتگاه مستطيل شکل مي باشد که داراي 2 درب ورودي و دو نورگير در اضلاع شرقي و شمالي مي باشد که درب و پنجره هاي بنا تخريب شده اند. بنا داراي نمايي سيماني و سقف شيرواني مي باشد.

سقف داخلي بنا چوبي بوده که از تنه درخت ساخته شده است.