امامزاده اسماعيل در بالاى روستاى بيدقان درشش كيلومترى قم درميان كوه قرار دارد. دراين زيارتگاه سه تن به اسامى شاهزاده اسماعيل و فرزندش حمزه از نوادگان على بن جعفر (ع) و شاهزاده محمد از نوادگان امام كاظم (ع) مدفونند. بقعه ازبناهاى دوره هلاكوخان مغول يعنى سده هفتم هـ . ق و با سنگ و گچ بنا شده است.