قسمتى از شجره نامه به نقل از کتاب تذکره امامزاده آقا على عباس و شاهزاده محمد تاليف آيت الله حاج سيد عزيز الله حسيني

امامزادگان آقا على عباس و شاهزاده محمد از فرزندان امام موسى بن جعفر بوده و شهادت آن بزرگواران بنا بر آنچه در دست نوشته ها و تذکره هاى قديمى ثبت شده اينگونه بوده که پس از مهاجرت امام رضا (ع) از مدينه به طوس در سال 201ق اين دو بزرگوار به همراهى جمعى از سادات هاشمى ومحبان اهل بيت (ع) از مدينه راهى طوس شدند.

در حوالى کوير مرکزى ايران افراد اين کاروان عظيم به جهاتى متفرق گشتند و هر دسته و گروه به سويى روان شدند عده اى به همراه احد بن موسى (شاه چراغ) به سمت شيراز و جمعى به رى وحوالى آن وعده اي به منطقه کاشان روى آوردند. اين بزرگواران با همراهان خود به کاشان وارد شدند ومورد استقبال حاکم وقت قرار گرفتند پس از شنيدن خبر شهادت امام رضا (ع) قصد عزيمت به وطن نمودند که منافقين خبر دادند و چون شبانه حرکت کرده بودند مسير را گم کردند وبدون طعام و آب ماندند و چون صبح شد خود را پشت حصار قلعه باداخشان ديدند که پس از درگيرى نا برابر با قوم شقي وپليد پيکر غرقه به خونشان بر روى خاک گرم و سوزان افتاد و پس از چند روز در محل فعلى هردو بزرگوار در يک قبر دفن گرديدند.

نطنز در منطقه کويرى 6 کيلومتري شهر بادرود و 12کيلومترى جاده ترانزيت تهران شمالى و20کيلومتري اتوبان تهران اصفهان و70کيلومترى شرق کاشان 65کيلومتري شمال شرقى شهرستان اردستان قرار دارد.

شهادت چهاردهم جمادى الاول201ه.ق

وسعت : تقريبا 80 هکتار و مساحت بقعه 5000 مترمربع مى باشد. گنبد با قطر 23متر و 45متر ارتفاع مي باشد. کاشيکارى موجود به سبک ايلخانى وصفويه انجام شده است. امکانات رفاهى عبارت است از: فضاى سبز مناسب – 350 باب زائر سرا- اورژانس- دفتر فرهنگى و کتابخانه با بيست هزار جلد کتاب – بازارچه – رستوران- مخابرات – پارک کودک- حمام مردانه و زنانه – سرويسهاي بهداشتى – سفره خانه – انبار ظروف.

آستانه داراى سه حلقه چاه عميق مى باشد که يکى از آنها مربوط به آب شرب و دو مورد ديگر مربوط به فضاى سبز مى باشد.