عنوان: اسلام و تعلیم و تربیت
مولف: آیت الله ابراهیم امینی
مترجم/ محقق:****
ناشر: انتشارات بوستان کتاب
سال نشر: ۱۳۹۲
نوبت نشر: پنجم
محل نشر: قم

تعلیم و تربیت، بزرگ‏ترین هدفِ همه انبیاى الهى به ویژه پیامبراسلام(صلى‌ الله علیه و آله و سلم) بوده است؛ از همین رو، قرآن و روایات، مملو از آموزه‌هاى تربیتى است و نیاز به استخراج، دسته‏ بندى و شرح و تفسیر دارد.
اثر حاضر با همین هدف، سامان یافته و نویسنده کوشیده است با بهره‌گیرى از رهنمودهاى قرآنى و حدیثى و سیره پیامبر و امامان ‏معصوم(علیهم السلام) و استفاده از نگرگاه‌‏هاى دانشوران علوم تربیتى و نیز تجربه‌هاى شخصى، مهم‏ترین مسائل تربیتىِ روزگار جدید را در بخش‏‌هاى مختلف، تجزیه و تحلیل کند.

نویسنده در مقدمه کتاب می نویسد: «کتاب حاضر با توجه به جهان بینى‌ و انسان‏‌شناسى‌ ویژه اسلام و به منظور تحقق آرمان‏ها و اصول قطعى‌ پیامبر اکرم(صلى‌ الله علیه و آله و سلم) و با بهره‏ گیرى‌ فراوان از آراى‌ دانشمندان علوم تربیتى‌ و با استفاده از قرآن کریم و احادیث و سیره پیامبر و امامان معصوم(علیهم السلام)، و گاهى‌ با تجربه‌هاى‌ شخصى‌ خودم نوشته شده است. امید است که براى‌ اولیا و مربیان در پرورش انسان‏‌هایى‌ شایسته سودمند باشد.»