ابو حجاف روایت می‌کند که پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله وسلم که سه مرتبه فرمود: « مهدى علیه السلام بر شما بشارت باد.» آن‌گاه فرمود:« او وقتى ظهور می‌کند که مردم گرفتار اختلاف و اضطراب شدیدى شده‌اند. زمین را از عدل و داد پر می‌کند، همان گونه که از ظلم و جور پر شده است. او قلب‌هاى بندگان را از عبودیت پر می‌کند و عدالت خود را بر همه آن‌ها می‌گستراند.»

خداوند متعال در حدیث معراج فرموده است:« به وسیله قائم، زمینم را با تسبیح و تقدیس و تهلیل و تکبیر و تمجید آباد می‌کنم.»

منبع:بحار الانوار ۵۱ / ۷۴