در مبحث‌ مناسب‌سازى‌ خانه‌ – چه‌ بزرگ‌ و چه‌ کوچک‌ -، باید توجه‌ داشت‌ که‌ خانه‌، فقط‌ و فقط‌ یک‌ سرپناه‌ نیست‌ بلکه‌ لازم‌ است‌ نیازهاى‌ رفتارى، روانى‌ و اجتماعى‌ ساکنان‌ خود را نیز پاسخگو باشد. به‌ این‌ ترتیب‌ فضاهاى‌ اختصاصى‌ هر یک‌ از افراد خانواده‌، باید متناسب‌ با سن‌ و سال، چگونگى‌ فعالیت ها و روحیه‌ افراد، آراسته‌ شود تا علاوه‌ بر کارآمد بودن، نیاز فطرى‌ شخص‌ به‌ آرامش‌ و زیبایى‌ را نیز برآورده‌ سازد.

– اتاق‌ کودکان بر خلاف‌ اتاق‌ پدر و مادر، فقط‌ اتاق‌ خواب‌ و استراحت‌ نیست‌ بلکه‌ محل‌ بازى، انجام‌ تکالیف‌ درسى‌ و به‌ طور خلاصه‌، اتاق‌ زندگى‌ است. این‌ اتاق‌ معمولاً مساحت‌ کمترى‌ نسبت‌ به‌ اتاق‌ پدر و مادر یا سایر بزرگترهاى‌ خانواده‌ دارد. کوچک‌ بودن‌ اتاق‌ همراه‌ با خرده‌ ریزهاى‌ فراوان‌ کودکان‌ و نیز تمایل‌ فطرى‌ بچه‌ها به‌ شادى، تمهیدات‌ ویژه‌اى‌ را براى‌ ساماندهى‌ فضاى‌ اتاق‌ آنها مى‌ طلبد.

صرف ‌نظر از سلیقه‌ هاى‌ شخصى، برخى‌ از ویژگى ها میان‌ کودکان‌ مشترک‌ است‌ که‌ از آنها نیز مى ‌توان‌ بهره‌ برد:

– از میان‌ شکل، جنس‌ و رنگ‌ اشیاء، کودکان‌ بیش‌ از همه‌ به‌ رنگ‌ توجه‌ دارند و فضاهاى‌ رنگى‌ براى‌ آنها جذاب‌ است. در طرح هاى‌ رنگارنگ، طرح هایى‌ با لکه ‌هاى‌ بزرگ‌ رنگى‌ یا زمینه‌ هاى‌ رنگى‌ قوى‌ بیش‌ از طرح هاى‌ ریز نقش‌ و نامفهوم‌ نظر کودکان‌ را جلب‌ مى ‌کند. رنگ هاى‌ شاد با شدت‌ بالا مشتمل‌ بر سه‌ رنگ‌ اصلى‌ (زرد، قرمز، آبى) و رنگ هاى‌ مکمل‌ آنها (سبز، نارنجى، بنفش) بیش‌ از رنگ هاى‌ ترکیبى‌، مورد توجه‌ کودکان‌ است.

– پس‌ از رنگ، اشکالى‌ که‌ از ترکیب‌ سه‌ شکل‌ خالص‌ هندسى‌ (مربع، مثلث‌ و دایره) ایجاد شده‌ باشند، بیشتر از شکل‌ واقعى‌ اشیاء جذابیت‌ دارند. فانتزى‌ نمودن‌ اشکال‌ با استفاده‌ از تقسیم‌ آنها به‌ سه‌ شکل‌ ذکر شده‌، موجب‌ شادى‌ کودکان‌ مى ‌شود.

– براى‌ استفاده‌ هر چه‌ بهتر از فضاى‌ اتاق‌ و نیز جلب‌ رضایت‌ کودکان‌، با توجه‌ به‌ موارد فوق‌ مى ‌توان‌ از این‌ توصیه‌ ها بهره‌ گرفت:

– از آنجا که‌ به‌ طور معمول‌ ارتفاع‌ لباس‌ کودکان‌ کمتر است‌، مى‌ توان‌ با توجه‌ به‌ سن‌ و جنس‌ فرزندان‌، تقسیمات‌ بیشترى‌ را در ارتفاع‌ کمدهاى‌ دیوارى‌ انجام‌ داد و از آنها یا به‌ صورت‌ طبقه‌ و قفسه‌ یا کشو براى‌ قرار دادن‌ خرده‌ ریزهاى‌ آنان‌ استفاده‌ کرد. هر چه‌ اتاق‌ خواب‌، کوچکتر باشد، نیاز به‌ کمد با طبقه‌ بندى‌ متنوع‌، بیشتر است.

– هنگام‌ انتخاب‌ تخت، بهتر است‌ تخت هایى‌ انتخاب‌ شوند که‌ داراى‌ کشوهاى‌ تحتانى‌ باشند. در صورتى‌ که‌ تخت‌ کنونى‌ فرزندتان‌ چنین‌ نیست‌، مى ‌توان‌ جعبه ‌هایى‌ با ارتفاع‌ کوتاهتر از پایه‌ تخت‌ ساخت‌ (با رنگ‌ آمیزى هاى‌ متنوع) و از آنها براى‌ خرده‌ ریزهاى‌ بچه‌ ها استفاده‌ کرد.

– براى‌ کودکان‌ بالاى‌ سه‌ سال، مى ‌توان‌ از تخت هایى‌ با پایه‌ هاى‌ بلند استفاده‌ کرد؛ این‌ تختخواب ها به ویژه‌ در اتاق هاى‌ کوچکتر، صرفه‌ جویى‌ مناسبى‌ در فضا مى‌ کنند. کودکان نیز از زیر این‌ تخت ها استفاده‌هاى‌ گوناگون‌ مى ‌کنند.

– در صورتى‌ که‌ یک‌ اتاق‌ به‌ طور مشترک‌ متعلق به دو فرزند است، بهتر است‌ فضاى‌ اتاق‌ به‌ نحوى‌ تقسیم‌ شود که‌ هر یک‌ از فرزندان‌، بخشى‌ را متعلق‌ به‌ خود بداند. این‌ کار با استفاده‌ از یک‌ پارتیشن‌ مشبک‌ چوبى‌ به‌ ارتفاع‌ حداکثر یک‌ و نیم‌ متر، قفسه‌هاى‌ قابل‌ انعطاف‌ اسباب‌بازى ها و یا کتابخانه‌ ى دو سویه‌، امکان ‌پذیر است.

– اگر هر یک‌ از دیوارهاى‌ اتاق‌ به‌ یک‌ رنگ‌ درآید، فضایى‌ شاد و جذاب، بدون‌ نیاز به‌ تزیینات‌ بسیار فراهم‌ مى‌آید. رنگ هاى‌ زرد و سبز در کنار رنگ‌ سفید دیوارها، علاوه‌ بر آن که‌ باعث‌ جلوه‌ هر چه‌ بیشتر وسایل‌ اتاق‌ مى‌شود، با روحیه‌ بالندگى‌ و سرزندگى‌ کودکان‌ نیز متناسب‌ است.

– از یک‌ نوع‌ پارچه‌ طرحدار براى‌ پرده‌ و روتختى‌ و… استفاده‌ کنید. همان‌ طرح‌ پارچه‌ براى‌ آباژور اتاق‌ کودکان‌ و قاب‌ عکس‌ هم‌ مى‌ تواند استفاده‌ شود. اگر هنگام‌ تعویض‌ روتختى، پرده‌ اتاق‌ نیازى‌ به‌ تعویض‌ ندارد، از پارچه‌ جدید به‌ عنوان‌ والان‌ پرده‌ استفاده‌ نمایید و یا آن‌ را به‌ صورت‌ نوارى‌ پایین‌ پرده‌ بدوزید، یا طرح هاى‌ آن‌ را روى‌ پرده‌، تکه‌ دوزى‌ کنید.

– پارچه‌هاى‌ ساده‌ رنگى‌ در کنار یکدیگر، نسبت‌ به‌ پارچه‌هاى‌ طرح دار جذاب تر به‌ نظر مى‌ رسند.

– در صورتى‌ که‌ نقش‌ و تصویر خاصى‌ در وسایل‌ اتاق‌ کودک‌ وجود دارد، آن‌ نقش‌ یا تصویر فانتزى‌ را در سایر قسمت هاى‌ اتاق‌ نظیر کمد و روبالشى‌ نیز استفاده‌ کنید.

– رنگ ‌آمیزى‌ مجدد قاب، دستگیره‌ کمدها و قفسه‌هاى‌ قدیمى‌ با چند رنگ‌ شاد، راه‌ کم ‌هزینه ‌اى‌ براى‌ ایجاد تنوع‌ در فضاى‌ مختص‌ کودکان‌ است.

– بعد از خرید وسایل‌ اتاق‌ کودک‌، با استفاده‌ از هارمونى هاى‌ تیره‌ – روشن‌، رنگ هاى‌ وسایل‌ در پرده، روتختى‌ و… ترکیب‌ و تنوع‌ مجموعه‌ را با استفاده‌ از ذوق‌ خودتان‌ غنى‌ کنید. اگر وسایل‌ خریدارى ‌شده‌ رنگ هاى‌ زنده‌ و شاد ندارند، خودتان‌ رنگ هاى‌ زرد، قرمز و سبز و یا سایر رنگ هاى‌ شاد و غیر زننده‌ را مبناى‌ رنگ‌ آمیزى‌ سایر اجزاى‌ اتاق‌ قرار دهید.

– از یک‌ کلاه‌ حصیرى‌ به‌ صورت‌ وارونه‌ مى ‌توان‌ لوستر فانتزى‌ و جالبى‌ براى‌ اتاق‌ بچه‌ ها درست‌ کرد.

– به‌ جاى‌ پرده‌ مى‌ توانید از حصیرهاى‌ ریزبافت‌ آفتابگیر استفاده‌ کنید و سطح‌ آن‌ را نیز هماهنگ‌ با سایر قسمت هاى‌ اتاق‌ نقاشى‌ نمایید.

– رنگ‌ کردن‌ کارتن هاى‌ مقوایى‌ در ابعاد مختلف‌ و یا روکش ‌کردن‌ آنها با کاغذ کادو و نایلون هاى‌ فانتزى‌، محل هاى‌ مناسبى‌ را براى‌ خرده‌ ریزهاى‌ کودکان‌ فراهم‌ مى کند.

– استفاده‌ از رنگ هاى‌ شاد در دیوارهاى‌ اتاق‌، همیشه‌ مطلوب‌ بچه‌هاست؛ شدت‌ رنگ‌ را با نظر کودکان‌ تأمین‌ کنید.

– به‌ جاى‌ قفسه‌هاى‌ چوبى‌، مى ‌توانید از قفسه‌هاى‌ فلزى‌ پیش ‌ساخته‌ رنگى‌ استفاده‌ کنید که‌ قابل‌ تغییر نیز هستند و یا چند مکعب‌ چوبى‌ را جداگانه‌ بسازید و با رنگ هاى‌ متنوع‌ روى‌ هم‌ قرار دهید و هر چه‌ مى‌خواهید بسازید. این‌ مکعب ها بهتر است‌ از دو طرف‌ خالى‌ باشند.

منبع: پایگاه سیمرغ