ابو محمد، حسين بن سعيد اهوازى
ولادت
ابو محمد، حسين بن سعيد بن حماد بن مهران اهوازى، يكى از شخصيت هاى بزرگ شيعه در قرن سوم  هجرى، در كوفه، شهر روات بزرگ شيعه، به دنيا آمد‎.‎
او اصالتاً ايرانى بود. رشد او در خاندانى صورت گرفت كه ارادتمند و علاقه مند به اهل بيت رسول خدا  صلى اللّه عليه و آله و سلم و از موالى امام زين العابدين عليه السلام به شمار مى آمدند‎.‎
او يكى از ياران امام رضا و امام جواد و امام هادى عليهم السلام مى باشد‎.‎
وى از راويان بزرگ حديث و از مشايخ جليل القدر روايتى به شمار مى آيد‎.‎
روايات وى از اعتبار و شهرت خاصى در ميان فقهاى شيعه برخوردار است و در بسيارى از مجموعه هاى  بزرگ روايى مانند: اصول كافى، من لا يحضره الفقيه، تهذيب، استبصار، محاسن، وسائل الشيعه و بحار الأنوار از وى روايت نقل شده و به احاديث او استناد مى گردد‎.‎
‎  ‎خاندان ابن سعيد
اين خاندان مشهور به ايمان عميق به خداوند تبارك و تعالى و اخلاص به درگاه او بودند و از علاقه مندان به  اهل بيت رسول خدا به شمار مى آمدند و در اين راه جهاد و مبارزه طولانى را آغاز نموده بودند‎.‎
آنان با عمل صالح و دفاع از حق اهل بيت رسول خدا به مبارزه عملى و فرهنگى با حكومت بنى عباس، كه  از دشمنان آل على به شمار مى آمدند، پرداختند و در اين راه خدمات شايانى نيز انجام دادند‎.‎
‎  ‎شخصيت
وى از شخصيت هاى بزرگ علمى دوران خود به شمار مى آمد. ابن نديم مى گويد: »حسين بن سعيد اهوازى  اهل كوفه و عالم ترين شخصيت زمان خود بود‎.‎
اطلاع گسترده و فراوانى از علم فقه و روايات و احاديث و مناقب و فضايل خاندان رسول خدا صلى اللّه  عليه و آله و سلم داشت و از علوم فراوانى از معارف شيعه بهره مند بود‎.«‎
‎  ‎سفر به اهواز
وى همراه برادرش حسن بن سعيد اهوازى براى نشر تعاليم اسلام و معارف آل رسول به اهواز سفر كرد و  از برترى آل محمد صلى الله عليهم با زبان و قلم خود سخن گفت و در اين راه از هيچ كوششى فروگذار نكرد  و نهايت سعى و تلاش خود را در اين راه به عمل آورد و بسيارى از مردم را از علاقه مندان و شيفتگان  محمد و آل محمد گردانيد‎.‎
شخصيت هاى فراوانى مانند: اسحاق بن ابراهيم حضينى و على بن رسان و على بن مهزيار و عبد الله بن  محمد حضينى را خدمت امام رضا عليه السلام برد و از ياران و شيفتگان و شيعيان آن حضرت گردانيد‎.‎
‎  ‎سفر به قم
حسين بن سعيد بعد از وفات برادر ارجمندش حسن بن سعيد، يار ديرين و پشتيبان خود را از دست داد‎.‎
او پس از اين واقعه به شهر قم سفر كرد تا با ارتباط با ديگر روات بزرگ شيعه در آن ديار، هم از آنها  بهره ببرد و هم آثار خود را از فراموشى نجات بخشد ‎.‎
در قم به منزل حسن بن ابان رفت و شخصيتهاى فراوانى از بزرگان قم به استقبال او آمدند و از روايات او  بهره مند گشتند و سرانجام در همان شهر هم به ديار دوست سفر كرد و ديده از اين جهان فرو بست‎.‎
‎  ‎اساتيد
او علاوه بر محضر امام رضا و امام جواد و امام هادى عليهم السلام از محضر شخصيت ها و روات بزرگى  نيز بهره برد مانند: محمد بن ابى عمير، احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى، جميل بن دراج، حماد بن  عيسى، صفوان بن يحيى، ظريف بن ناصح، محمد بن سنان، يونس بن عبد الرحمان و چهره هاى درخشان  ديگرى از راويان بزرگ حديث ‎.‎
‎  ‎شاگردان
شخصيت هاى فراوانى از محضر او بهره برده اند مانند: ابراهيم بن هاشم، احمد بن ابى عبد الله برقى، احمد  بن محمد بن عيسى، حسن بن محبوب، سعد بن عبد الله، سهل بن زياد و على بن مهزيار اهوازى‎.‎
‎  ‎تأليفات
او داراى بيش از 30 تأليف است كه همه آنها را با مشاركت برادرش نوشته است ‎.‎
از جمله تاليفات او مى توان‎:‎
1 ‎ – ‎الرد على الغلاة
2 ‎ – ‎المناقب
3 ‎ – ‎المثالب
4 ‎ – ‎الزهد
5 ‎ – ‎المؤمن
6 ‎ – ‎كتاب الوضوء
7 ‎ – ‎كتاب الصلاة
8 ‎ – ‎كتاب الزكاة
9 ‎ – ‎كتاب الصوم
10 ‎ – ‎كتاب الحج
11 ‎ – ‎كتاب النكاح
12 ‎ – ‎كتاب الطلاق
13 ‎ – ‎كتاب العتق
14 ‎ – ‎كتاب الإيمان
15 ‎ – ‎كتاب التجارات
16 ‎ – ‎كتاب الخمس
17 ‎ – ‎كتاب الشهادات
18 ‎ – ‎كتاب الصيد
19 ‎ – ‎كتاب المكاسب
20 ‎ – ‎كتاب الأشربة
21 ‎ – ‎كتاب الزيارات
22 ‎ – ‎كتاب التقية را نام برد‎.‎