ابوسلیمان مرعشی، از تابعین اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و از یاران امیرمؤمنان علیه‏السلام بوده که در جنگ نهروان در رکاب آن حضرت مجاهدت کرده است. خطیب بغدادی از «ابو سلیمان» نقل می‏ کند که گفت:… قبل از آغاز جنگ، امیرالمؤمنین به اصحاب فرمود: «لا تبدؤوهم؛ شما آغازگر جنگ نباشید.» تا آن که خوارج شروع به تیراندازی کرده و نبرد را آغاز کردند. در این میان شخصی گفت: «ای امیرمؤمنان! آنان تیراندازی کردند، اجازه دهید تا ما هم جنگ را شروع کنیم.» به دنبال این سخن، حضرت فرمان جنگ را صادر کردند، لکن در ابتدای نبرد، خوارج حمله شدیدی را متوجه سپاه امام کردند و بار دوم حمله شدیدتر شد و در مرتبه سوم حمله به قدری سهمگین بود که همه فکر می‏ کردند سپاه امام علیه‏السلام شکست خواهد خورد، در این میان ناگهان حضرت فریاد برآورد و سپاهیان خود را برای جنگ با نهروانیان تشویق کرد و فرمود: و الذی فَلَقَ الحَبَّه، و بَرأ النَّسمَه، لا یَقتُلون مِنکم عَشره، و لا یَبقَی مِنهم عَشره؛ سوگند به خدایی که حبه را از دل زمین شکافت و انسان را خلق کرد، از میان شما ده نفر کشته نمی ‏شود و از آنان نیز بیش از ده نفر باقی نخواهد ماند. این سخن حضرت چون به گوش سپاهیان امام رسید، گویا بشارتی برای آنان بود و آن چنان به خوارج حمله کردند که همه آنان را به جز ده نفر تمامی آنان را کشتند و سپاه خوارج را درهم شکستند، تا آخر حدیث.

منبع : تاریخ بغداد، ج ۱۴، ص ۳۶۵