«ابو ثروان» از جمله کسانی است که نسبت به حضرت علی علیه ‏السلام وفادار بوده و در جنگ صفین در رکاب آن حضرت جنگید و نامه‏ های امیر مؤمنان علی علیه‏ السلام را برای سران لشکر و فرماندهان سپاه جهت عزیمت به صفین می‏ نوشته و در واقع کاتب حضرت بوده است. (1) او همان شخصی است که در یکی از روزهای سخت صفین که جنگ به اوج خود رسیده بوده، پیام امیرالمؤمنین را برای گروه ربیعه بوده است.
1- وقعة صفّین، ص 125 و 331 ؛ شرح ابن ابی الحدید، ج 8، ص 14