اشاره:

بزرگوار حضرت آیه اللّه آقاى حاج شیخ على سبط الشیخ انصارى، عالم و فقیه بزرگ دزفول به شمار مى رفت. فقید سعید در سال ۱۳۴۴هـ.ق (۱۳۰۴هـ.ش) در بیت علم و فضیلت، در دزفول زاده شد. پدرش مرحوم آیهاللّه شیخ منصور سبط الشیخ (۱۳۰۷ـ۱۳۹۳هـ.ق)، فرزند آیهاللّه شیخ محمد، فرزند آیه اللّه شیخ محمدحسن انصارى (برادرزاده و داماد خاتم الفقهاء والمجتهدین شیخ مرتضى انصاری) از علماى بزرگ خوزستان بوده است.

تحصیلات و اساتید

معظم له، در ۱۲سالگى فراگیرى ادبیات و سطوح را آغاز کرد و در محضر پدر بزرگوارش بسیارى از کتاب ها را آموخت. در ۱۸سالگی راهى نجف شد، اما پس از مدتى به قم مهاجرت کرد .

دروس فقه و اصول را در محضر آیات عظام: بروجردى، سید صدرالدین صدر و امام خمینى فرا گرفت. او از حضرات آیات: آقا بزرگ تهرانى، شیخ منصور سبط الشیخ، شیخ محمدمهدی بیگدلى دزفولى، شیخ محمدصالح حائرى سمنانی اجازه روایت گرفته، و به تنى چند نیز اجازه روایت داده است. او در علوم عقلى و نقلى و هم طبّ سنّتى آگاه، و صاحب نظر بود و به فارسى و عربى هم شعر مى سرود.

تالیفات

۱.توضیح المسائل

۲.مناسک حج

۳.حاشیه عروهالوثقی

۴.حاشیه استدلالى عروهالوثقی

۵.حاشیه رسائل و مکاسب و کفایه

۶.حاشیه بر اعتقادات مفید

۷.الدلائل والمسائل

۸.خلاصه الاصول و شرح آن

۹.آیات الاحکام

۱۰.اصول و فروع منظوم

۱۱.تهذیب الفیه و تهذیب المنطق

۱۲.احکام وصیت

۱۳.نجات و شرح نجات

۱۴.الحجه من فقه آل محمد(ص)

۱۵.اقتباس از فقه آل محمد(ص)

۱۶.ادله المستحدثات

۱۷.الروضه

۱۸.النجاح فى طبّ الارواح

۱۹.خواص الادویه

۲۰.رساله در علم درایه

وفات

آن فقیه بزرگوار، در ۷۹سالگى، در روز پنجشنبه ۱۴خرداد ۱۳۸۳ش (۱۴ربیع الثانى ۱۴۲۵هـ.ق) درگذشت و پیکر پاکش در روز شنبه ۱۶خرداد تشییع و در مدرسه علمیه(که سال ها در آن تدریس مى نمود) به خاک سپرده شد.

منبع:آینه پژوهش ،  شماره  ۸۶ ، خرداد – تیر۸۳