اشاره:

حاج شیخ محمد رضا محقق تهرانى ـ فرزند آقا حسین کرمانى یکى از مجتهدین معاصر تهران بوده که در سال ۱۲۹۱ شمسى در تهران متولد شده است. ایشان مقدمات و ادبیات را در قم خواند و پس از آن به مشهد مشرف شده و دروس نهایى را از آیت الله حاج شیخ هاشم قزوینى و آیت الله حاج شیخ کاظم دامغانى و حاج شیخ حسن پائین خیابانى و دروس خارج آقا محمد آقازاده کفایى و آیت الله العظمى حاج آقا حسین قمى شرکت نموده و دروس معارف را از میرزا محمد مهدى غروى اصفهانى استفاده کردند.

 

پس از جریان مسجد گوهرشاد در سال ۱۳۱۴ شمسى و تبعید آیات عظام خراسان و تعطیلى حوزه علمیه مشهد ناچار به تهران برگشته و از محضر مرحوم آیت الله آقا میرزا محمدعلى شاه آبادى بهره مند شده و سپس به قم آمده و از محضر آیات ثلاثه قم آیت الله حجت و آیت الله خوانسارى و آیت الله صدر استفاده نموده و به تهران آمده و مدتى اقامت و پس از ورود آیت الله العظمى بروجردى باز به قم برگشته و مدت نه سال تمام به اتفاق باجناقش مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد جواد خندق آبادى ( سعیدمحمدى ) به درس خارج معظم له شرکت و استفاده نمودند.

تدریس

معظم له به مشهد مقدس عزیمت و در مدت دو سال توقف؛ به تدریس پرداخته و پس از آن به تهران بازگشته و در مدرسه مروى به تدریس فقه و اصول مشغول شده تا در سال ۱۳۵۸ شمسى که به علتى دروس را تعطیل و به تألیف موسوعه ( کتاب هفتاد جلدى ) حقایق الفقه در شرى شرایع الاسلام پرداختند و تاکنون حدود پنجاه جلد از آن به زیور طبع آراسته گشتته است. ایشان در مسجد خندق آباد واقع در خیابان مولوى اقامه جماعت مى نمودند. وى خیلى نگران این بوده است که مبادا عمرش براى ادامه تالیفات کفاف ندهد. لذا براى صرفه جویى در وقت حتى در بین نمازهاى جماعتى که در مسجد برپا مى نمودند مشغول تالیف کتاب مى شدند. حدود ۲۰ جلد باقى مانده هنوز چاپ نشده است .

وفات

ایشان در سال ۱۳۷۳ در روز عید فطر پس از جمع آورى و رسیدگى به امور فطریه هاى نمازگزاران نزدیک ظهر به لقاى حق شتافت. مقبره ایشان در صحن مطهر حضرت معصومه واقع در روبروى مقبره آیت الله حاج شیخ محمد جواد خندق ابادى و آیت الله شیخ فضل الله نورى مى باشد.