اشاره:

فقیه بزرگوار حضرت آیت الله آقاى حاج شیخ محمدتقى ایروانى، یکى از علماى معروف نجف اشرف بود. وى در سال ۱۳۳۱ق در نجف در بیت علم و فضیلت زاده شد.  پدرش آیت الله شیخ محمد جواد ایروانى (۱۲۸۷ـ۱۳۸۲ق) از شاگردان آیات عظام آخوند خراسانى، سید محمدکاظم یزدى و شریعت اصفهانى و او فرزند آیت الله العظمى شیخ محمد فاضل ایروانى (۱۲۳۲ـ۱۳۰۶ق) از مراجع تقلید و اساطین حوزه نجف و از شاگردان شیخ انصارى و صاحب جواهر بود.

تحصیلات و اساتید

فقید سعید پس از دوران کودکى و نوجوانى ادبیات و سطوح را نزد پدرش و دیگران فرا گرفت و در درس هاى آیات عظام خویى، سید محمدتقى بحرالعلوم و شیخ عباس مظفر حاضر شد و مبانى علمى اش را استوار ساخت و همزمان به تدریس و تألیف و تحقیق روى آورد و در کلّیه الفقه، دروس فقه و اصول را القا کرد و گروهى از فضلاى نجف را پرورش داد.

شاگردان

شیخ حسن جواهرى سید محمدرضا خرسان سید عبدالهادى حکیم سید حسین صدر شیخ احمد وائلى سید عدنان بکاء سید حسین بحرالعلوم

خدمات

او یکى از برترین تلامیذ آیت الله خویى و مورد توجه خاص ایشان بود. از اقدامات ارزنده معظم له چاپ و تحقیق موسوعه عظیم حلائق بود که با تلاش و کوشش ایشان از زاویه خمول بیرون آمد و به عالَم علم و دانش عرضه شد. در سال ۱۴۱۲ق به قم آمد و دوران نقاهت خود را در این شهر گذرانید و در سال ۱۴۲۵ق به نجف اشرف بازگشت.

تالیفات

۱. تحقیق و تعلیق بر حدائق الناضره

۲. کتاب الرضاع (تقریرات درس آیت الله خویى)

۳. تقریرات درس اصول آیت الله خویى

۴. تقریرات درس فقه آیت الله خویى

وفات

آن فقیه بزرگوار پس از ۹۵سال زندگى در رمضان المبارک ۱۴۲۶ه .ق بدرود حیات گفت و پیکر پاکش در آرامگاه وادى السلام نجف اشرف به خاک سپرده شد.