اشاره:

دانشمند معظم، عالم پرهیزگار، حضرت مستطاب استاد حاج آقا رضا لطفى، یکى از فضلاى تهران و معتمد و وکیل مطلق مراجع تقلید به شمار بود. فقید سعید در ۱۳۳۵ق در تبریز به دنیا آمد. پس از اخذ مقدمات و سطوح در زادگاهش در ۱۳۵۵ق به نجف اشرف مهاجرت کرد و در درس هاى آیات عظام آقا ضیاءالدین عراقى، شیخ على محمد بروجردى و آیت الله خویى سالیان فراوان شرکت کرد و بیش از همه به آیت الله خویى دل بست و از بحث هاى فقه و اصول معظم له استفاده فراوان برد و تقریرات درس ایشان را به چاپ رسانید.

 در سال ۱۳۶۷ق به تهران آمد و به تجارت و بحث و مطالعه پرداخت و نیم قرن در بازار تهران وکیلِ مطلق آیت الله العظمى خویى بود.

تالیفات

۱. فصل الخطاب فى طهاره اهل الکتاب

۲. الدرر الغوالى فى فروع العلم الاجمالى (تقریرات درس آیت الله خویى).

۳.تقریرات درس فقه و اصول (آیت الله خویى )

وفات

سرانجام پس از عمرى سرشار از توفیق، در روز پنجشنبه ۲۴ محرم الحرام ۱۴۲۷ق در نودسالگى بدرود حیات گفت و پیکر پاکش در روز جمعه ۲۵ محرم (سالروز شهادت امام سجاد ـ ع) در قم تشییع و در قبرستان ابوحسین(نو) به خاک آرمید.