اشاره:

آیت الله حاج شیخ محمدعلى اجتهادى (ره) به سال ۱۳۵۰ق (۱۳۰۹ش) در اراک، در بیت دانش و تقوا چشم به جهان گشود.  پدرش حضرت آیت الله میرزا ابوالحسن مجتهد اراکى (م۱۳۶۲ق) از افاضل شاگردان آیات عظام آخوند خراسانى و سید محمدکاظم یزدى و مرجعى متنفّذ و داراى منصب قضا و صاحب مهمات الاصول، کتاب الصلاه و کتاب القضاء بوده است.

تحصیلات

فقید سعید پس از یادگیرى دروس مکتبى، به شوق تحصیل علوم دینى وارد حوزه علمیه شده و در مدرسه سپهدار اراک و سپس مدرسه حاج محمدابراهیم مقدمات را فراگرفت.

اساتید

هفده ساله بود (۱۳۶۷ق) که براى ادامه تحصیل به حوزه علمیه قم کوچ نمود و دروس سطح را در نزد حضرات آیات محقق داماد، مجاهدى، صدوقى و شیخ ابوالقاسم نحوى فراگرفت. سپس به درس خارج آیت الله حاج سیداحمد زنجانى و حضرات آیات عظام بروجردى و گلپایگانى . قدّس سرّهم . حاضر گردید و مبانى استنباط و ملکه اجتهادش را در درس آنان استوار ساخت.

تألیفات

۱. نهایه المأمول فى شرح کفایه الاصول (۵جلد آن به چاپ رسیده است)

۲. قضاء الاحکام فى شرح قضاء شرایع الاسلام (۱جلد آن به چاپ رسیده است).

۳. رساله در احکام صلح

۴. تقریرات درس فقه آیت الله العظمى گلپایگانى (بحث قضاء)

۵ . کشکول (در چند جلد).

وفات

سرانجام پس از عمرى با برکت و سرشار از توفیق در سى دیماه ۱۳۷۲ (۷شعبان ۱۴۱۴ق) در ۶۳سالگى چشم از جهان فروبست و به نداى  حق لبیک گفت .