اشاره:

آن مرحوم در سال ۱۳۱۲شمسى در بیت علم و تقوا در اصفهان دیده به جهان گشود.  پدرش مرحوم آیت الله حاج آقا عطاءالله امامى نیز از علماى مشهور اصفهان بود.  او پس از پشت سر نهادن دوران کودکى و نوجوانى به فراگیرى علوم اسلامى در نزد پدر بزرگوارش و حضرات آیات معلم حبیب آبادى، فیاض و فقیه قودجانى پرداخت و پس از تکمیل ادبیات و سطح، جهت استفاده از محضر اساتید حوزه علمیه قم بدانجا آمد و کفایه را از آیت الله مجاهدى و آیت الله سلطانى طباطبایى فراگرفت.  سپس خارج فقه و اصول را نزد مرحوم آیت الله العظمى بروجردى و امام خمینى و فلسفه را هم نزد مرحوم علامه طباطبایى تحصیل نمود.

خدمات

از خدمات وى کتابخانه عظیم الزهرا(سلام الله علیه) با بیش از شصت هزار جلد کتاب و توسعه و نوسازى مسجد سقا در اصفهان را مى توان نام برد.

تألیفات

۱. تقریرات درس فقه آیت الله العظمى بروجردى

 ۲. تقریرات درس اصول امام خمینى

 ۳. تقریرات درس فقه (مکاسب) امام خمینى

 ۴. اجتهاد و تقلید

 ۵. جغرافیاى کشورهاى اسلامى

 ۶. شرح دعاى عرفه

 ۷. جنگ در نظام کامل اسلام

 ۸. قواعد درایه و رجال

 ۹. مبارزه و راه آن در قرآن

 ۱۰. آیات معجزه آساى قرآن

 ۱۱ . انسان در قرآن

 ۱۲ . ولایت و امامت از دیدگاه قرآن

 ۱۳ . اخلاق در قرآن

 ۱۴ . تمثیلات و تشبیهات قرآن

 ۱۵ . قرآن و تعهدات انسان

 ۱۶ . تفسیر جزء ۳۰ قرآن

 ۱۷ . تفسیر قرآن (از سوره بقره تا انفال)

 ۱۸ . اسرار حج

 ۱۹ . سنت تغییر

 ۲۰ . راه مستقیم

۲۱ . بشر و رسالت او

 ۲۲ . قدرت و نیرو

۲۳ . جاسوسى در اسلام

۲۴ . انقلاب در پرتو وحى

 ۲۵ . جهاد

 ۲۶ . روحانیت و تبلیغ در اسلام

۲۷ . انحرافات و مبارزه مکتب تشیع با آن

 ۲۸ . وظایف مردم در زمان غیبت

 ۲۹ . شیطان در خانه ما

 ۳۰ . چگونه باید زیست

 ۳۱ . راهنماییهاى حضرت على(ع) ( ۷ج )

۳۲ . قیامت(۳ج )

 ۳۳ . اسلام تنها راه مبارزه با استعمار

 ۳۴ . جامعه اسلامى

 ۳۵ . خدمات اهل بیت پیامبر

 ۳۶ . فرهنگ واژه هاى علمى

 ۳۷ . فرازهاى عالى صحیفه سجادیه

 ۳۸ . اقتصاد

 ۳۹ . شناخت خط انقلابى حضرت مهدى(عج)

۴۰ . شرح نامه على(ع) به مالک اشتر.

۴۱- (چرا جمهورى اسلامى؟)

۴۲- (روش رهبران انقلابى ما)

وفات

سرانج.ام این خ.دمت.گذار صادق مکت..ب تشیع در  روز پنجش..نبه چه.ارم آذر ۱۳۷۲ (۱۱ جم.ادى الثانى ۱۴۱۴ق) در ۶۰ س.الگى بدرود ح.یات گف.ت و پ.س از تش.ییع با ش.کوه در ام.امزاده ابوالعب.اس خوراس.گان به خاک سپرده شد.